לאחר מותו של אדם, בהעדר צוואה, נכסיו עוברים ליורשיו על פי הדין אשר נקבע בחוק הירושה. חוק הירושה מגדיר בצורה מאוד כללית את חלוקת הרכוש מבלי להתייחס למורכבות של החיים עצמם. בפועל, קיימים מקרים רבים שהחוק לא נותן להם מענה ומייצר קונפליקטים קשים בסביבתו של המנוח לאחר מותו. כמו למשל –במקרים של ידועים בציבור אל מול זכויות הילדים של המנוח, מקרים בהם בני זוג גרושים או פרודים, בני זוג בפרק ב' שלכל אחד מהם ילדים מנישואים קודמים, זוג שאין לו ילדים, עסקים משפחתיים שמנוהלים בפועל על ידי אחד או יותר מהילדים ועוד מקרים רבים ומגוונים שהמציאות מייצרת.

במקרים בהם נערכה צוואה, כוונתו של המנוח ברורה ותהליך חלוקת הרכוש עובר בשלום. כמובן שבמקרה הזה חשוב לוודא שהליך כתיבת הצוואה הוא חוקי ולא תהיה אפשרות לערער על האמינות שלה לאחר הפטירה.

קיימים ארבעה סוגים של צוואות

צוואה בפני עדים: זו הצוואה הנפוצה ביותר. היא נערכת בפני שני עדים שבאותו מעמד חותמים כדי לאשר שהיו עדים לעריכתה. הצוואה יכולה להיות כתובה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב ידם של המצווה והעדים, ולהיחתם במועד עריכת הצוואה בלבד.

צוואה בכתב יד: כאשר הצוואה כתובה כולה בידי המצווה. במקרה הזה החוק קובע כי היא חייבת להיות כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, חתומה בחתימתו ונושאת את תאריך עריכתה, גם הוא בכתב ידו של המצווה.

צוואה בפני רשות: צוואה הנאמרת בעל פה או מוגשת בכתב בפני שופט, הרשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון.

צוואה בעל פה: אפשרות זו קיימת רק במקרה שהמצווה נמצא על סף מוות, או רואה עצמו במצב כזה. צוואה כזו חייבת להיערך בפני שני עדים ועליהם לרשום אותה בזיכרון דברים הכולל את תוכן הציווי, התאריך והנסיבות שהביאו לעריכתה. צוואה שבעל פה תתבטל לאחר חודש ימים אם המצווה עודנו בין החיים.

דוגמאות לעילות שבגינן ניתן לערער על קיומה של צוואה

השפעה בלתי הוגנת: כאשר בית המשפט השתכנע כי שהמצווה היה נתון להשפעה יוצאת דופן ולא הוגנת בעת עריכת הצוואה. אם באיום ואם בתחבולה.

מעורבות בעריכת הצוואה: כאשר הייתה מעורבות של הנהנה או בני הזוג שלו בעריכת הצוואה, אם באופן ישיר או עקיף אפילו אם לא הוכחה ההשפעה הבלתי הוגנת.

העדר כשירות: במידה ויכולתו הקוגנטיבית, או יכולתו להבחין בטיבה של צוואה בעת הכתיבה שלה לא הייתה תקינה. למשל, צוואה שנעשתה על ידי אדם, שאולי היום בגיר אבל היה קטין בעת כתיבת הצוואה גם עשויה להיפסל על ידי בית המשפט.

כאשר היא מנוגדת לחוק הירושה: אם לא היו עדים כמתבקש לדוגמא. אגב, גם אם כיום לא ניתן לאתר את העדים, או שהם נפטרו ולא יכולים להעיד, זו עשויה להיות עילה לביטול.

מי יכול ומי אינו יכול לרשת? 

אדם יכול להוריש באמצעות צוואה לכל אדם, גם לילדים שייוולדו בתוך 300 ימים מיום פטירתו לתאגידים. אולם, מי שהורשע בהליך פלילי במעורבות במותו של המוריש או בניסיון לגרום למותו או בזיוף הצוואה העלמת או ניסיון לכך לא יוכל לרשת אותו גם אם המוריש ציווה לכך.

הפקדת צוואה

הפקדת הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה מונעת סיטואציה בה יינתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהתעלם מהצוואה האחרונה שהופקדה. לשם כך יש להגיע אישית ללשכת הרשם שם היא תשמר בכספת, ורק לאחר פטירתו של המצווה ניתן לברר לגביה פרטים.  

עו"ד מילי אשר בעלת ניסיון רב בייצוג ובטיפול בתחומי עריכת צוואות, ירושה, חלוקת העיזבון, הגשת בקשות לצו קיום צוואה או לצו ירושה וגם בטיפול במשברי ירושה והגשת התנגדות להורשה או לקיום הצוואה, בערכאות השיפוט השונות.

יחס אישי ומותאם לצרכי הלקוח - מתחילת התהליך ועד סופו אני מקפידה להיות קשובה לצרכיו האישיים של הלקוח ולהיכנס לנעליו בכדי שאוכל לספק לו את השירות המותאם ביותר לצרכיו. 

מקצועיות ויסודיות – ביחד עם הלקוח אנחנו מבינים את היקף הירושה, היורשים הפוטנציאלים, הנסיבות והשאיפות של הלקוח לגבי הרכוש שלו וכך ביחד אנחנו מייצרים מסמך משפטי מדויק שלא משאיר מקום לספק.

בכל שאלה או התייעצות מוזמנים לפנות אלי כאן